Najszybszy sposób na nauk? j?zyka

W czym tkwi sekret? W naturalnym podej?ciu do nauki prawdziwego j?zyka. Do??cz do nas i spróbuj!

Homepage-Top-Header

Chc? zna?

Angielski

Francuski

Niemiecki

Hiszpański

Rosyjski

Hiya!

Naucz si? angielskiego tak, jak naprawd? mówi si? w Wielkiej Brytanii.

Zapomnij o podr?cznikach. Wybierz jeden z naszych kursów angielskiego i zacznij si? uczy?, jak zamówi? jedzenie, dotrze? do celu, przyja?nie do kogo? zagada? albo zej?? na temat interesów jak ka?dy Brytyjczyk.

ES

Salut !

Naucz si? francuskiego tak, jak naprawd? mówi si? we Francji.

Zapomnij o podr?cznikach. Wybierz jeden z naszych kursów francuskiego i zacznij si? uczy?, jak zamówi? jedzenie w restauracji, wyci?gn?? od miejscowych najlepsze wskazówki i zagada? do kogo?, smakuj?c swój apéritif na tarasie klimatycznego bistro jak prawdziwy Francuz.

FR

Hallo

Naucz si? niemieckiego tak, jak naprawd? mówi si? w Niemczech.

Zapomnij o podr?cznikach. Wybierz jeden z naszych kursów niemieckiego i zacznij si? uczy?, jak zamówi? piwo, znale?? drog? do najlepszego kebaba w mie?cie, zagada? do kogo? w kolejce do klubu albo ponarzeka? na prac? jak prawdziwy Niemiec.

DE

?Buenas!

Naucz si? hiszpańskiego tak, jak naprawd? mówi si? w Hiszpanii.

Zapomnij o podr?cznikach. Wybierz jeden z naszych kursów hiszpańskiego i zacznij si? uczy?, jak zamówi? tapas, wyci?gn?? najlepsze wskazówki od miejscowych, pozna? nowych przyjació? i rozmawia? z nimi swobodnie, ciesz?c si? prostymi przyjemno?ciami ?ycia jak rodowity Hiszpan.

ES-2

Привет

Naucz si? rosyjskiego tak, jak naprawd? mówi si? w Rosji.

Zapomnij o podr?cznikach. Wybierz jeden z naszych kursów rosyjskiego i zacznij si? uczy?, jak wita? si? z lud?mi, dotrze? do celu, zagada? do kogo? i zaprzyja?ni? si? z nim po paru shotach jak rodowity Rosjanin.

RU

Dlaczego warto uczy? si? z Memrise?

Bo my wiemy, jak to jest. Prawdopodobnie masz ju? za sob? jak?? prób? nauki nowego j?zyka. Mo?e by?o za trudno, mo?e nudno... a mo?e jedno i drugie. Ale wiesz, co jest dziwne? KA?DY Z NAS nauczy? si? kiedy? jakiego? j?zyka! Pewnie, zaj??o to troch? czasu, ale jak wszystko, co w ?yciu dobre.

To dlatego stworzyli?my nasze 3-stopniowe podej?cie do nauki, które pomo?e Ci opanowa? nowy j?zyk tak, jak sta?o si? to za pierwszym razem: naturalnie.

USP-Intro
white-arrow-right
Krok 1.

Poznaj prawdziwe, ?yciowe s?ówka i zwroty z pomoc? naszego superinteligentnego silnika nauki.

Przystosowuje on Twoje lekcje do Twoich indywidualnych potrzeb, dzi?ki czemu nie grozi Ci nuda i uczysz si? szybciej, nie trac?c motywacji. Cele j?zykowe? Zdobyte.

USP-Step-01
white-arrow-left
Krok 2.

Zanurz si? w j?zyku. Rozwiń umiej?tno?? faktycznego rozumienia nowego j?zyka w kontek?cie prawdziwego ?ycia.

Maj?c do dyspozycji tysi?ce nagrań audio i filmików, wy??cznie z naturalnym g?osem, b?dziesz ogl?da?, s?ucha? i uczy? si? od prawdziwych miejscowych - ?adnych skomputeryzowanych d?wi?ków!

USP-Step-02
white-arrow-right
Krok 3.

Nabierz pewno?ci siebie w mówieniu. Ostateczny cel to w końcu bycie zrozumianym w Twoim nowym j?zyku, prawda?

Z nasz? pomoc? wystarczy, ?e zaczniesz i spróbujesz, nie martwi?c si? o poprawno??. No wi?c nie, nie b?dziemy Ci? od pocz?tku uczy? gramatyki. Prawdopodobnie w?a?nie to odstraszy?o Ci? przy ostatniej próbie...

USP-Step-03
Non-Immerse-Screens

Baw si? dobrze, ucz si? szybko

Inteligentny silnik nauki

Prawdopodobnie masz ju? za sob? jak?? prób? nauki nowego j?zyka i moment, w którym przysz?o Ci si? podda?. To nie przychodzi ?atwo i my to rozumiemy! Nasz inteligentny silnik nauki dostosowuje si? do ka?dego indywidualnego ucznia, zapewniaj?c mu nauk? na idealnie dopasowanym poziomie wyzwania, ?eby u?atwia? utrzymanie motywacji i przyspiesza? robienie post?pów.

Ucz si? z miejscowymi

Wprowadzamy do naszych lekcji kontekst prawdziwego ?ycia przy pomocy filmików z rodzimymi u?ytkownikami j?zyka. S?uchaj?c wielu ró?nych stylów mówienia i prawdziwych akcentów, mo?esz ?atwiej w naturalny sposób uczy? si? rozumie? coraz lepiej niuanse i pi?kno obcego j?zyka.

?adnych zasad gramatycznych

Dobrze czytasz. Je?li chodzi o mówienie w j?zyku obcym, odwaga, ?eby si? odezwa? i bycie zrozumianym s? wa?niejsze ni? martwienie si? o poprawno??. Badania pokazuj?, ?e tradycyjne szkolne metody nauczania gramatyki mog? tak naprawd? spowalnia? Twoje post?py, wi?c posadzili?my je w ostatniej ?awce.

I jeszcze wiele wi?cej...

?eby pomóc naszemu silnikowi jeszcze bardziej spersonalizowa? Twoj? nauk? i wzmocni? Twoj? motywacj?, mo?esz ustawi? tak?e dzienne cele i przypomnienia o nauce, a nawet ?ciga? si? w rankingach z innymi uczniami.

Oni nas kochaj?

Zaufa?y nam miliony u?ytkowników na ca?ym ?wiecie - zobacz, w jaki sposób ucz? si? szybko i bawi? si? dobrze z Memrise.

Testimonial-11

Aplikacja bardzo przejrzysta, ?atwo si? z niej uczy i nie mo?na doczeka? si? kolejnej lekcji. ?wietn? opcj? jest to, ?e mo?na w ka?dej chwili powtarza? sobie przyswojone ju? s?ówka. Bardzo mi si? podoba, polecam :)


Cherry
Testimonial-07

Bardzo intuicyjna i fajna, nie zniech?ca do nauki. Polecam

Artur Kominek
Spain-Survival-Kit

Dla mnie super. Jak si? zna troch? podstawy, to aplikacja ?wietnie wprowadza w s?ówka, a nast?pnie w pe?ne zdania. Nawet bez podstaw b?dzie wystarczaj?ca, by dobrze sobie poradzi? z komunikacj?. Super spraw? jest s?uchanie wymowy ?miejscowych”, bo to ju? nie ?sucha” wymowa szkolna, a lokalny akcent, ró?na pr?dko?? wymowy, takie gadanie ?ci?gni?te prosto z ulicy.

Photo-03

?wietna, rozbudowana aplikacja. Mnogo?? metod nauki: powtórki s?ówek, nauka z nativem, mo?liwo?? powtarzania zwrotów dla nas problematycznych. Nauka jest przyjemna i intuicyjna. U?ywam jej, aby od?wie?y? znajomo?? j?zyków wcze?niej nabytych i pozna? podstawy nowych. W obu przypadkach sprawdza si? znakomicie.

Maya
Testimonial-12

Z poczuciem humoru, z rozmys?em, step by step. Bardzo fajna apka.

Testimonial-10

Aplikacja cudowna!!! Zaledwie kilka dni si? ucz?, a potrafi? powiedzie? niema?o w j?zyku, którego si? ucz?! Mimo ?e jest te? wersja p?atna, to darmowej i tak to nie ujmuje i w niczym nie przeszkadza. Polecam!!!


Co mówi? o nas inni?

play-large

"Best App Nagrody Google Play 2017"

Google Play

cnet-logo

"Najlepsza [apka] do nauki swobodnej rozmowy w obcym j?zyku."

CNET

Conde Nast Traveler

"Narz?dzia do nauki Memrise pomog? Ci nabra? w?a?ciwego tonu, wymowy i rytmu."

Conde Nast Traveler

Nie przegap okazji!

Do??cz do spo?eczno?ci ponad 50 milionów mi?o?ników j?zyków, którzy ju? teraz ucz? si? szybko i bawi? si? dobrze z Memrise.

Immerse-Screens

Zmie?? wi?cej nauki w swoim grafiku

Ka?da chwila wolnego czasu to okazja do zrobienia post?pów. Pobierz apk? i ucz si?, gdziekolwiek jeste?. Dzi?ki niewielkim, regularnym skokom szybko osi?gniesz swoje cele j?zykowe.

波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码