Memrise pomaga wszystkim - od podró?ników po majsterkowiczów i mi?o?ników koreańskiego popu - do?wiadcza? czystej przyjemno?ci, jak? jest nauka.

Memrise to aplikacja do nauki j?zyków, która jest przeciwieństwem uczenia si? z podr?cznika: jest przyjemna i skuteczna. Memrise powsta?o w roku 2010 i od tej pory szybko si? rozwija - obecnie ponad 50 milionów osób w 189 krajach uczy si? z nami j?zyków, aby podnosi? swoje kompetencje, porozumiewa? si? z innymi i ze ?wiatem wokó? nich.

Memrise kieruje si? trzema zasadami:

Bogate, ?yciowe tre?ci j?zykowe

Kursy Memrise maj? jedn? rzecz, której brakuje podr?cznikom: prawdziwy j?zyk. Nasz firmowy zespó? j?zykoznawców to nie tylko eksperci, ale tak?e pasjonaci, którzy robi? wszystko, ?eby nauczy? Ci? j?zyka, którym sami pos?uguj? si? w codziennym ?yciu. Wisienk? na torcie jest wype?nienie naszych kursów po brzegi tysi?cami krótkich filmików z native speakerami mówi?cymi w swoich ojczystych j?zykach, w swoich rodzinnych stronach. Dzi?ki temu mo?esz nauczy? si? rozumie? autentyczne ludzkie g?osy i akcenty, jednocze?nie podziwiaj?c widoki i ocieraj?c si? o inn? kultur?.

Rectangle 2

?mia?e po??czenie technologii i nauki

Memrise opiera si? na po??czeniu technologii i wiedzy naukowej, które pobudza Twój umys? do dzia?ania. Czytanie w kó?ko niekończ?cych si? list s?ówek i zwrotów wieje nud? i Twój mózg o tym wie. My wiemy, ?e popychanie Ci? do wykorzystywania przyswajanej wiedzy na ró?ne sposoby w okre?lonych momentach jest ekscytuj?ce i skuteczne, a Twój mózg to lubi!

Culture

Je?li brakuje zabawy, po prostu nie b?dziesz si? uczy?

Kto si? nigdy nie nudzi? w szkole? Wszyscy si? nudzili?my! To z?a wiadomo??, bo najskuteczniej uczymy si? wtedy, kiedy tak dobrze si? bawimy, ?e poch?ania to ca?? nasz? uwag?. To w?a?nie test, który musi zda? wszystko, co dla Was tworzymy, zanim trafi do aplikacji, z której ucz? si? miliony ludzi. Musi by? zabawnie albo wcale.

Rectangle 2-1
波多野结高清无码中文观看_波多野结超清无码中文_波多野va高清中文无码